PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Williams, Tennessee (pr. ime Thomas Lanier W.) (1911–83), am. dramatičar; djelo mu je sinteza naturalističkih, psihol. i realističkih elemenata, često je puno brutalnih sukoba između zdravih i bolesnih, slabih i jakih, između pripadnika različitih slojeva društva. Staklena menažerija; Tramvaj zvan čežnja; Tetovirana ruža.