PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Wagnerov bat, el naziv za samoprekidnu elektromehaničku sklopku za prekid kruga istosmjerne struje frekvencijom od nekoliko desetaka herca; pomični dio sklopke pokreće batić koji udara o zvonce, membranu sirene i sl. Izumio ga 1837. njem. fizičar Johann Philipp Wagner (1799–1879).