PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

w, slovo u nekim abecedama (npr. u njemačkoj, engleskoj dvadeset i treće slovo); u hrvatskom se bilježi pri vjernoj reprodukciji tuđih riječi (week-end), os. vlastitih imena (Wien, Washington), inače se zamjenjuje slovom v (vikend). U engleskom ima vrijednost dvousnenoga (bilabijalnoga) polukonsonanta [w], u njemačkom zubnousnenoga (labiodentalnoga) frikativa [v].