PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Vulgata, tradicionalni naziv za prijevod Biblije na latinski što ga je učinio sv. Jeronim po nalogu pape Damasa od 383. do 405–406; Stari zavjet preveo je izravno s hebrejskih izvornika, dok se za Novi zavjet držao grč. teksta. Stilska neujednačenost toga prijevoda potječe otuda što sv. Jeronim nije nanovo preveo sve knjige, nego se u nekim slučajevima ograničio na to da revidira starije prijevode. V. se proširila već u ranome sr. vijeku, a napokon ju je priznao Tridentski sabor (1546) kao jedini autentičan lat. prijevod Biblije.