PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

vrijednost. 1. U filozofiji (odn. → aksiologiji), pojam kojim se označuju ciljevi, regulativna načela, težnje ili ostvarenja, djela etičke, spoznajne ili estetsko-umj. naravi (istina, ljepota, dobrota itd.). 2. ekon temeljno svojstvo robe na osnovi kojega se ona može zamijeniti za neku drugu robu ili prodati za novac. 3. lingv značenje jedinice koja se, prema F. de Saussureu, definira relativnim pozicijama te jedinice unutar jezičnoga sustava; vrijednost stoji u opreci prema smislu (signification) koji se definira u odnosu na materijalni svijet (supstanciju).