PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Voltaire (pr. ime François Marie Arouet) (1694–1778), franc. književnik, povjesničar i filozof; prosvjetitelj, borac protiv fanatizma, predrasuda i staleških povlastica; svojim djelom obilježio predrevoluc. doba u Francuskoj. Zagriženi protivnik Crkve. Autor mnogobrojnih kaz. komada i više satira, epa Henrijada, romanâ Zadig i Candide, pov. traktata (Stoljeće Luja XIV) te filoz. djelâ: Filozofska pisma ili Pisma o Englezima; Rasprava o toleranciji; Filozofski rječnik.