PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Višević, Mihajlo (10. st.), zahumski knez o. 910–930; u savezu s Bugarima protiv Bizanta i Srba, proširio vlast na Neretljansku oblast; sudjelovao na crkvenom saboru u Splitu 925; poslije prišao Bizantu, koji mu je dao naslov prokonzula i patricija.