PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Višegrad, grad na ušću Rzava u Drinu, BiH; 6900 st. Kem. i drvna ind. – U sr. vijeku i pod Turcima važan prijelaz preko Drine. Znameniti most, izgrađen za Mehmed-paše Sokolovića (16. st.), motiv je Andrićeva romana Na Drini ćuprija. Početkom rata u BiH (1992) zauzimaju ga srpske snage.