Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Vigeland, Gustaf (1869–1943), norv. kipar; sljedbenik A. Rodina; obrađuje ljudske teme, uzdižući ih do simbola. Skulpture mu se nalaze u parku Frogner u Oslu.