PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

versifikacija ili verzifikacija (lat.), umijeće gradnje stiha, pretvaranje proznoga teksta u stihovni; u užem smislu poklapa se s metrikom, prozodijom ili znanošću o stihu.