Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Vaugelas, Claude Favre (1585–1650), franc. gramatičar; nastojao kodificirati »dobru uporabu« prema jeziku dvora, javnih djelatnika i velikih pisaca. Primjedbe o francuskome jeziku.