PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

UNRRA (akr. od engl. United Nations Relief and Rehabilitation Administration), Uprava UN za pomoć i obnovu ratom opustošenih zemalja, osn. 1943. Pomoć se sastojala u opremi za obnovu i razvoj gospodarstva, pošiljkama hrane, odjeće i lijekova. Prestala djelovati 31. 3. 1949. sa zaoštravanjem hladnoga rata, a djelomično ju je zamijenio Marshallov plan.