PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ulm, grad na lijevoj obali Dunava, Baden-Württemberg, J Njemačka; 119 807 st. Spominje se 854. Sveuč.; grad. vijećnica (15–16. st.), got. katedrala, barokne crkve. Ind. tekstila, radioaparata. S gradom Neu-Ulm na desnoj obali Dunava (Bavarska) tvori jedinstvenu urbanu cjelinu.