PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ujedinjeni narodi (Ujedinjene nacije; krat. UN), međunar. organizacija kojoj su ciljevi održavanje mira te razvijanje međunar. suradnje među svim državama i narodima svijeta. Povelja UN usvojena je na zasjedanju u San Franciscu 25. 4 – 26. 6. 1945. Organi UN: Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Gospodarsko i socijalno vijeće, Skrbničko vijeće, Tajništvo, Međunarodni sud pravde te mnogobrojne specijalizirane ustanove (UNESCO, FAO, Svjetska zdravstvena organizacija i dr.).