PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ubaid, Al-, mjesto u Mezopotamiji po kojemu je nazvana važna kultura iz mlađega kamenog doba (← 4500. do ← 3800); jednobojna keramika s geometrijskim ukrasima, ženski kipići od terakote sa zmijskom glavom, građevine od pravilne nepečene opeke i dr.