PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

turbopuhalo ili turbokompresor (rotacijski kompresor, centrifugalni kompresor), vrsta kompresora s jednim (jednostupanjski t.) ili više (višestupanjski t.) rotora s lopaticama učvršćenima na istom vratilu; u njima se zrak, plin ili para stlačuje pod utjecajem centrifugalne sile. T. služi u motorima za povećanje tlaka radnoga sredstva pri usisu.