PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Trumbić, Ante (1864–1938), hrv. političar; zastupnik u Dalm. saboru (1895–1914) i Carevinskome vijeću (1897). Od 1902. jedan od nositelja politike »novoga kursa«; 1915–18. predsj. Jugoslavenskoga odbora; 1917. potpisao Krfsku deklaraciju. Nakon rata min. vanj. poslova Kraljevine SHS; nakon Rapalskoga ugovora podnio ostavku. Zastupao federalizam i nac. ravnopravnost; osnivač Hrv. federalističke stranke, od 1928. član HSS. Suton Austro-Ugarske.