PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

trijera (grč.), najčešći tip starogrč. ratnoga broda sa 3 reda vesala i dva oštra kljuna za probijanje neprijateljskih brodova.