PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Beograd, gl. i najveći grad Srbije; 1 168 400 st. Pristanište na Savi i Dunavu. Kult. (sveuč., kazališta, muzeji, SANU), gospodarsko i prometno središte Srbije. Sjedište Beogradske nadbiskupije i Srpske patrijaršije. Park i tvrđava Kalemegdan. Metalna, elektrotehn., kem., farmaceutska, tekst., kožna, grafička, prehr. ind. Riječno brodogradilište. Međunar. zračna luka (Surčin). Naseljen od prapov. doba; keltski i poslije rimski Singidunum. Pod slavenskim imenom od 878. kao sjedište biskupije (episcopatus Bellogradensis). U sr. vijeku pod različitim vladarima (Bizant, Bugarska, Makedonija, Ugarska, Srbija). Tijekom 1521–1830. uglavnom pod Osmanlijama (s kraćim razdobljima austrijske uprave). Poč. 19. st. središte srbijanskih ustanika. Teško razoren u I. i II. svj. ratu. Glavni grad jugosl. države u monarhijskom (1918–41) i socijalist. razdoblju (1945–1991), potom srbijansko-crnog. države. Tijekom intervencije NATO-a (1999), na B. je izvedeno oko 200 selektivnih zrakoplovnih i raketnih napada.