PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Tkalčić, Juro (1877–1957), hrv. violončelist i skladatelj; napisao prvi hrv. Koncert za violončelo, komorna djela, solo pjesme, u kojima se kasnoromantične crte dopunjuju motivima hrv. nac. melosa. Često nastupao u pratnji brata Ive (1875–1937), pijanista.