Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

A. A. (akr. od engl. Alcoholics Anonymous: Anonimni alkoholičari), organizacija osn. 1935. u SAD radi rehabilitacije bivših alkoholičara. Danas međunar. organizacija.