PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

tipološka lingvistika, jezikoslovna grana koja proučava osobitosti unutarnjega ustrojstva jezika na svijetu, obično radi njihova svrstavanja u razrede ili tipove bez obzira na rodoslovne veze; postoji fonološka, sintaktička i dr. tipologija. Najpoznatija među njima, morfološka tipologija, jezike svijeta razvrstava prema oblicima riječi i načinu izražavanja gramatičkih odnosa na: → sintetičke jezike, analitičke, izolirajuće ili korijenske, aglutinativne, flektivne ili fuzijske, inkorporirajuće ili polisintetske.