PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Tipasa, selo u S Alžiru; o. 4600 st. Sačuvani ostaci rim. građevina (forum, sudnica, terme, teatar), kršć. bazilika i groblja.