PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Timotej (o. ← 450. do o. ← 360), starogrč. pjesnik i glazbenik; pjevao ditirambe, himne, nomose. Sačuvan je veći dio njegova nomosa o salaminskoj bitci Perzijanci.