PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Thomas, Edward Donnall (1920-2012), američki liječnik; izveo prvu transplantaciju koštane srži (1956). S J. Murrayem, dobio Nobelovu nagradu za medicinu (1990), za postignuća u transplantaciji tkiva i organa.