PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

teti (grč.), u ant. Ateni, slobodni ljudi bez zemljišnih posjeda; bavili su se plaćenim poslovima, obrtima i trgovinom; najniža klasa slobodnih građana. Po Solonovim zakonima, nisu mogli obnašati javne dužnosti, ali su imali aktivno pravo glasa i bili suci u pučkim sudovima. Kako nisu mogli služiti kao hopliti, ukrcavali su se na lađe i uvelike pridonijeli atenskoj pomorskoj hegemoniji.