PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Šrabec, Armin (1844–76), hrv. klas. filolog i skladatelj; prvi prof. grčkoga na Katedri za klas. filologiju u Zagrebu; u kritikama se zauzimao za nac. smjer u glazbi. Skladbe za violončelo i glasovir (San vile; Maštanja na hrvatske motive), zborovi (Bosanski korabljar), pjesme (Dalmatinski šajkaš).