Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Šestosiječanjska ili Šestojanuarska diktatura (1929–34), pov u Kraljevini Jugoslaviji, razdoblje diktature kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je 6. 1. 1929. ukinuo ustav i uveo diktaturu; provodio je unitarističku politiku (nova adm. podjela, preimenovanje države u Kraljevinu Jugoslaviju) i teror nad polit. protivnicima.