PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Šagovac, Sonja (umj. ime Mottl-Preger) (1923–2014), hrv. pjevačica; solistica Opere HNK u Zagrebu, potom članica Volksopere u Beču; ostvarila više opernih i operetnih uloga lirskoga i koloraturnoga soprana (G. Verdi, G. Bizet, J. Gotovac, J. Hatze, I. Tijardović).