PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

svjetlomjer (fotometar, luksometar), instrument za mjerenje jakosti svjetla na temelju vizualnoga uspoređivanja osvijetljenosti dviju površina (vizualni s.), ili fotoelektričnih efekata. Služi za istraživanja i mjerenja u fizici i kemiji (npr. u kolorimetriji, spektrometriji) te u fotografiji za određivanje vremena osvjetljenja filma.