PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Sveti Toma i Princip (port. São Tomé e Principe), otočna država u Gvinejskom zaljevu pred Z obalom Afrike; 1001 km2, 149 000 st. (crnci, mješanci). Gl. grad São Tomé. Država se sastoji od dva velika otoka (São Tomé 859 km2, Principe 142 km2) i nekoliko otočića. Otoci su vulkanskoga podrijetla. Trop. klima i vegetacija (kišne šume). Službeni jezik portugalski. Plantažno se uzgaja kakaovac (80% izvoza), kokosova i uljna palma, banana i kava. Ribarstvo (tuna). Tvornice za konzerviranje ribe, pilane, prehr. ind. Gl. luka Ana Chaves; zračna luka São Tomé. – pov Od 1522. port. kolonija; od 1951. port. prekomorska pokrajina. 1975. neovisna država. Manuel Pinto da Costa bio je predsjednik 1975–91 (uveo je jednostranački režim). Demokratski sustav uvodi se poč. 1990-ih. Nakon izbora 1991. predsjednik je postao Miquel Trovoada (ponovno je izabran 1995). Fradique Melo Bandeira de Menezes izabran je za predsjednika 2001 (na položaju je i nakon kraće vladavine vojnoga režima u srpnju 2003).