PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Beethoven, Ludwig van (1770–1827), njem. skladatelj; posljednji od trojice velikih majstora bečke klasike. Polazi od klas. instrumentalnih oblika sonate, kvarteta i simfonije kako su ih izgradili njegovi prethodnici J. Haydn i W. A. Mozart te ih formalno i sadržajno proširuje i preobražava, prožimajući ih dramatskim akcentima (jaki kontrasti) i obogaćujući elementima polifonije i slobodne fantazije. Proveo čvrsto tematsko jedinstvo cikličkog sonatnog oblika i izgradio vlastiti simfonijski stil, zasnovan na jezgrovitoj tematici, bogatoj motivičkoj razradbi, kontrastnoj dinamici. Na taj način stvorio temelje na kojima grade romantičari iako je sam u biti ostao klasik: sačuvao je klas. ravnotežu između sadržaja i forme. 9 simfonija; 5 klavirskih koncerata; koncert za violinu; uvertire (Leonora I–III; Egmont); opera Fidelio; Missa solemnis; 32 klavirske sonate; 16 gudačkih kvarteta.