Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Supilo, Frano (1870–1917), hrv. političar i publicist. Započeo kao starčevićanac; od 1896. u sukobu s J. Frankom. Osnovna načela svoje politike izgradio preko Riječke rezolucije i Hrvatsko-srpske koalicije, iz koje je 1909. istupio zbog neslaganja s oportunističkim vodstvom. Zbog sukoba s centralističkim koncepcijama većine, napustio 1916. Jugoslavenski odbor i samostalno nastavio akciju za oslobođenje i ujedinjenje južnosl. naroda na federalističkoj osnovi. Politika u Hrvatskoj.