Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bečki kongres, zasjedanje predstavnika eur. država sudionica u protunapoleonskim ratovima, održano od rujna 1814. do lipnja 1815., na kojemu je uspostavljen legitimistički eur. poredak te određene granice nakon napoleonskih ratova. Tada su hrv. zemlje iz Ilir. provincija (Istra, dijelovi banske Hrvatske i Vojne krajine te Dalmacija s Dubrovnikom) (ponovno) ušle u sastav Austr. Carstva. Iz B. k. proizašla je i → Sveta alijansa.