Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Starčević, Ante (1823–96), hrv. političar; utemeljitelj i ideolog Hrv. stranke prava; zastupnik u Hrv. saboru. Zastupao politiku pune nac. slobode i neovisnosti. (»Ni pod Beč, ni pod Peštu, nego za slobodnu, samostalnu Hrvatsku«). Rano odbacio ideju o jedinstvu južnih Slavena. Nazvan »ocem domovine«. Polit. satira Pisma magjarolacah.