PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

beatnik (am.), pripadnik am. knjiž. skupine nastale 1950-ih godina, »beat generation« (A. Ginsberg, J. Kerouac); osoba koja se protivi građ. konvencijama i institucijama, usp. hipik.