PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

spolij (lat.), dio neke stare građevine (kameni blok, kapitel, stup) upotrijebljen kao građ. materijal za neku novu građevinu.