PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

spektar (lat. preko engl.), fiz 1. niz vrijednosti neke fizikalne veličine (npr. energije, valne duljine, frekvencije); 2. → spektralne boje. 3. pren bogat izbor, velik raspon ili raznolikost.