Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

sociologija (lat.+grč.; riječ skovao A. Comte), znanost o društvu i društv. strukturama, organizaciji, odnosima i promjenama; proučava društv. činjenice i pojave koje u svom nastanku i razvoju pokazuju određenu stalnost (zakonitost, neovisnu o volji pojedinca) i zajednička obilježja (s. sela, znanja, kriminaliteta, industrijska s.). Utemeljiteljem sociologije najčešće se smatra A. Comte. Sustavne su joj osnove, kao znanosti, dali osobito H. Spencer, É. Durkheim, V. Pareto, M. Weber.