PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Batumi, luka na Crnom moru i gl. grad Adžarije, Gruzija; 137 500 st. Rafinerija nafte; drvna, prehr., metalna ind.; brodogradnja.