PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Silije Italik, Tiberije Kacije Askonije (o. 25–101), rim. pjesnik; autor pov. epa o ratu s Hanibalom, najduljega u rim. poeziji.