PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

sila, fizikalna veličina koja opisuje djelovanje tijela ili polja na neko tijelo; posljedica djelovanja s. je promjena stanja gibanja, oblika ili obujma tijela; po 2. Newtonovu zakonu s. je umnožak mase i ubrzanja; SI jedinica s. je njutn (N).