PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Sigismund Luksemburgovac (Žigmund) (1368–1437), hrv.-ug. kralj od 1387., češ. kralj od 1419. i rim. car od 1411; Turci ga porazili kraj Nikopola 1396; potaknuo saziv koncila u Konstanzu (1414–18), za koji je J. Husu dao jamstvo sigurnosti, a zatim dopustio da ga spale na lomači.