Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Shirakawa, Hideki (1936), jap. kemičar. Za otkriće i razvoj vodljivih polimera dobio je, s A. J. Heegerom i A. G. MacDiarmidom, Nobelovu nagradu za kemiju 2000.