PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Barthou, Louis (1862–1934), franc. političar; predsj. vlade 1913. Kao ministar vanj. poslova poginuo u marseilleskom atentatu, zajedno s jug. kraljem Aleksandrom I. Karađorđevićem.