PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Schliemann, Heinrich (1822–90), njem. trgovac, poliglot, arheolog-amater; oduševljavao se Homerom, vodio i financirao iskapanja u Troji (kod Hisarlika na Dardanelima od 1871), Mikeni (od 1874), Tirintu (od 1884) i na Itaki; postignutim rezultatima omogućio novo shvaćanje prapov. kulturâ Sredozemlja. Trojanske starine; Mikena.