Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

saraj (tur. iz perz.), kuća, dvor, palača. pov U Osmanlijskom Carstvu, boravište sultana i dostojanstvenika; proš čitava sultanova posluga, svita, straže i harem.