PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Barkhausen, Heinrich (1881–1956), njem. fizičar; otkrio diskontinuitet magnetiziranja, koji se s pomoću pojačala može učiniti čujnim (Barkhausenov efekt).