Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

samoinduktivnost, svojstvo vodiča da promjena struje koja njime teče uzrokuje u njemu indukciju; određena je omjerom magnetnoga toka koji obuhvaća vodič i jakosti struje; SI jedinica s. jest henri (H). S. je posebno izražena kod zavojnica (→ indukcija).