PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Samarkand, grad u I Uzbekistanu; 370 500 st. Sveuč., kazalište, muzeji. Mauzolej Gur-Emira iz 15. st., grobnica Šahi-Zinda iz 14–15. st., tri medrese iz 15–17. st. Ind. automobilskih i traktorskih dijelova, kinoaparata, tekstila, prehr. proizvoda, obuće i duhana. – Od ← 4. st. glavni grad provincije Sogdijane. Bio pod mak. vlašću, zatim pripao grčko-baktrijskoj državi; u 6. st. je tur. kaganat; pod vlašću Arapa 712., Džingis-kana 1220., a u 14. st. Timur-Lenkova prijestolnica. Od o. 1500. pod vlašću Uzbeka, različitih nomadskih naroda i Perzije. Od 1868. pod vlašću Rusije, 1924–30. gl. grad Uzbečke SSR.